Supported Mono- and Bimetallic Gold Nanoparticle Catalysts for Different Organic Transformations

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Supported Mono- and Bimetallic Gold Nanoparticle Catalysts for Different Organic Transformations
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

20112017 jun 15

Relaterade organisationer
20112017 jun 15