Surface-Induced Modification of Supported Late Transition Metal Complexes

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Surface-Induced Modification of Supported Late Transition Metal Complexes
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2010 sep 12016 feb 19

Relaterade organisationer
2010 sep 12016 feb 19
Examination/handledning vid