Sustainable Cities and Society (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Sustainable Cities and Society (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
Relaterade organisationer
2018

Tidskrift

TidskriftSustainable Cities and Society
Issn2210-6707