Svensk Teologisk Kvartalskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Svensk Teologisk Kvartalskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Recensionsredaktör
Dato/periode

2017 apr 1 → …

Relaterade organisationer
Recensionsredaktör
2017 apr 1 → …

Tidskrift

TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Issn0039-6761