Svensk Teologisk Kvartalskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Svensk Teologisk Kvartalskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Medlem i redaktionen med sammanträde ca 2 gånger per termin.
Dato/periode

2019 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
Relaterade organisationer
Medlem i redaktionen med sammanträde ca 2 gånger per termin.
2019 → …

Tidskrift

TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Issn0039-6761