Symposium: Aktuella frågor inom biblioteks- ochinformationsvetenskap

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Detaljer

Titel Symposium: Aktuella frågor inom biblioteks- ochinformationsvetenskap
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2020 dec 4

Relaterade organisationer
2020 dec 4

Symposium: Aktuella frågor inom biblioteks- och
informationsvetenskap

Varaktighet2020 dec 4 → …
LandSverige
OmfattningNationellt evenemang

Evenemang: Konferens