Synthese (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Synthese (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 aug 15

Relaterade organisationer
2019 aug 15

Tidskrift

TidskriftSynthese
Förkortning TitelSynthese: An International Journal for Epistemology, Methodology and Philosophy of Science
Issn0039-7857