Synthesis (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Synthesis (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Referentrapport
Dato/periode

2019 okt 17

Relaterade organisationer
Referentrapport
2019 okt 17

Tidskrift

TidskriftSynthesis
Förkortning TitelSynthesis (Germany)
Issn0039-7881