Teaterbiennalen i Borås

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Detaljer

Titel Teaterbiennalen i Borås
Person och roll
Beskrivning Samtalsledare för politikerdebatten "Blir kulturen en valfråga?"
Dato/periode

2009 jun 7

Relaterade organisationer

Beskrivning

Samtalsledare för politikerdebatten "Blir kulturen en valfråga?"
2009 jun 7

Teaterbiennalen i Borås

Varaktighet2017 jun 32017 jun 7
Evenemangets platsBorås
OrtBorås
Webbadress (URL)

Evenemang: Seminarium