Ten Years Reunion

Aktivitet: AnnanSamverkan med grundskola/gymnasium

Detaljer

Titel Ten Years Reunion
Person och roll
Beskrivning The Ten Years Reunion of the graduate Philology students, Romanian-English specialization, 1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia, Romania, July 2015. Lucian Bagiu was assistant lecturer for the Aesthetics seminars/essays/practical courses, 2004-2005 and for the General Linguistics seminars/essays/practical courses, 2003-2004.
Dato/periode

2015 jul 11

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Litteraturstudier
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Litteraturvetenskap
Relaterade organisationer
The Ten Years Reunion of the graduate Philology students, Romanian-English specialization, 1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia, Romania, July 2015. Lucian Bagiu was assistant lecturer for the Aesthetics seminars/essays/practical courses, 2004-2005 and for the General Linguistics seminars/essays/practical courses, 2003-2004.
2015 jul 11

Extern organisation (Universitet)

Namn1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia
OrtAlba Iulia
LandRumänien