The Austrian Science Fund review assignment: grants

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

Detaljer

Titel The Austrian Science Fund review assignment: grants
Person och roll
Dato/periode

2013

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
Relaterade organisationer
2013

Extern organisation (Offentlig sektor)

NamnThe Austrian Science Fund