The Journal of infectious diseases (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel The Journal of infectious diseases (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Editorial board member
Dato/periode

2014 jan 1

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Infektionsmedicin
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
Relaterade organisationer
2014 jan 1

Tidskrift

TidskriftThe Journal of infectious diseases
Förkortning TitelJ.INFECT.DIS.
Issn1537-6613