The Nordic Epideictic Research Group

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlemskap i extern forskningsorganisation

Detaljer

Titel The Nordic Epideictic Research Group
Person och roll
Beskrivning 2008–2011 ingick jag i forskargruppen "The Nordic Epideictic Research Group" inom Nordisk Netværk for Retorikers Historie, under ledning av Pernille Harsting och Stefan Ekman. Projektet hade namnet "Cultivating the Art of Praise and Blame: Occasional Rhetoric and Poetry in the Nordic Countries, 1500–1800" och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.
Dato/periode

20082011

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer
2008–2011 ingick jag i forskargruppen "The Nordic Epideictic Research Group" inom Nordisk Netværk for Retorikers Historie, under ledning av Pernille Harsting och Stefan Ekman. Projektet hade namnet "Cultivating the Art of Praise and Blame: Occasional Rhetoric and Poetry in the Nordic Countries, 1500–1800" och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.
20082011

Evenemang (Konferens)

TitelThe Nordic Epideictic Research Group
Period2008/08/012011/04/01
Plats
Ort