The SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP) 2017 - a training programme developed to build awareness, capacity and resilience in the practice of governance in the Baltic Sea region and countries in the EU Eastern Partnership. (teacher)

Aktivitet: AnnanUppdragsutbildning

Detaljer

Titel The SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP) 2017 - a training programme developed to build awareness, capacity and resilience in the practice of governance in the Baltic Sea region and countries in the EU Eastern Partnership. (teacher)
Person och roll
  • Mi Lennhag - föreläsare
  • Astrid Hedin - föreläsare
Beskrivning Summer Academy for Young Professionals (SAYP), uppdragsutbildning. En intensivkurs över två veckor arrangerad av Svenska Institutet i samarbete med Malmö högskola, för tjänstemän m.m. från post-sovjetiska länder samt Sverige. Jag föreläste om EU, östutvidgning, förvaltning, transparens och anti-korruptionsarbete, samt höll i gruppövningar.
Dato/periode

2017 jun

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
Relaterade organisationer
Summer Academy for Young Professionals (SAYP), uppdragsutbildning. En intensivkurs över två veckor arrangerad av Svenska Institutet i samarbete med Malmö högskola, för tjänstemän m.m. från post-sovjetiska länder samt Sverige. Jag föreläste om EU, östutvidgning, förvaltning, transparens och anti-korruptionsarbete, samt höll i gruppövningar.
2017 jun

Extern organisation (Offentlig sektor)

NamnSwedish Institute (SI)
AkronymSI