Tidskrift för litteraturvetenskap (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Tidskrift för litteraturvetenskap (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Medlem av redaktionsråd
Dato/periode

2013

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer
Medlem av redaktionsråd
2013

Tidskrift

TidskriftTidskrift för litteraturvetenskap
Issn1104-0556