Tidskrift för litteraturvetenskap (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Tidskrift för litteraturvetenskap (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Åren 2011–2012 var jag redaktör och ansvarig utgivare för TfL. Har redigerat fyra enkel- och två dubbelnummer
Dato/periode

20112012

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer
Åren 2011–2012 var jag redaktör och ansvarig utgivare för TfL. Har redigerat fyra enkel- och två dubbelnummer
20112012

Tidskrift

TidskriftTidskrift för litteraturvetenskap
Issn1104-0556