Trygghet och gemenskap när äldre och yngre bor ihop

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Detaljer

Titel Trygghet och gemenskap när äldre och yngre bor ihop
Person och roll
Beskrivning Tidskriften SocialPolitik - Sammanfattning:

En viktig del av boendeprojektet är att det följs av forskare. I tidskriften International Journal of Architectural Research har forskaren Ivette Arroyo tillsammans med Norma Montesino och andra kollegor från Lunds universitet nyligen publicerat en artikel om SällBo, en artikel som präglas av coronapandemin och dess påverkan.

I DEN KONSTATERAS BLAND ANNAT att de äldre hyresgästerna som velat upprätthålla socialiserandet har gjort det med hjälp av fysisk distansering. På så sätt har SällBos fysiska utformning, med mindre lägenheter och större gemensamma utrymmen inomhus och utomhus, haft en betydande roll i den sociala inkluderingen.

– En grupp på cirka 25 hyresgäster fortsatte att socialisera med fysiskt avstånd från varandra, mest utomhus. De yngre har erbjudit sig att hjälpa de äldre som vill stanna hemma på grund av pandemin, bland annat med matinköp. Hyresgästerna har inte känt sig isolerade och SällBo har kunnat fungera bra även under coronakrisen. Vi hoppas att flera kommuner satsar på liknande koncept, säger Ivette Arroyo.

Ivette menar vidare att SällBo är unikt och saknar direkt motsvarighet både i Sverige och i Europa. Det unika är att projektet tar ett konkret helhetsgrepp kring aktuella samhällsproblem såsom behov av prisvärda boendelösningar, minskad segregation och minskad ofrivillig ensamhet – och att detta görs genom ett gemensamhetsboende för dessa tre målgrupper.

Coronapandemin har även bidragit till att Dragana och SällBos husvärd Sonja Håkansson har fått tänka om kring de månatliga husmötena: de är numera digitala. Där ges information från Helsingborgshem och hyresgästerna får möjlighet till inflytande, genom att man diskuterar och beslutar om frågor som till exempel trädgårdsskötsel och ljudnivån i gemensamma utrymmen.
Dato/periode

2021 apr 14

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Nyckelord

Relaterade organisationer
2021 apr 14