Tulsa Studies in Women's Literature (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Tulsa Studies in Women's Literature (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Peer review of article
Dato/periode

2020 dec 8

Relaterade organisationer
2020 dec 8

Tidskrift

TidskriftTulsa Studies in Women's Literature
Issn0732-7730