Unik litteraturhistoria för Lunds Universitet

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Detaljer

Titel Unik litteraturhistoria för Lunds Universitet
Person och roll
Beskrivning Intervjuad i Skånska Dagbladet 18/10 2017 om boken En lundensisk litteraturhistoria
Dato/periode

2017 okt 18

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer
Intervjuad i Skånska Dagbladet 18/10 2017 om boken En lundensisk litteraturhistoria
2017 okt 18