Vasa - European Journal of Vascular Medicine (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Vasa - European Journal of Vascular Medicine (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Editorial BoardMember
Dato/periode

2018 → …

Relaterade organisationer
2018 → …

Tidskrift

TidskriftVasa - European Journal of Vascular Medicine
Förkortning TitelVasa - Journal of Vascular Diseases
Issn0301-1526