Animal Movement Database

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar

Nivå på omfattning

  • Nationell

Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

CAnMove - centre of animal movement. Nationell infrastruktur

Beskrivning

En databas för grundforskningsdata som beskriver djurs förflyttningar. Kan vara allt från vattenlevande organismer som rör sig <1m eller flyttfåglar som flyttar 1000mil

Utrustning och resurser

Serverutrymme

Erbjudna tjänster

Till forskare som arbetar med migrationsbiologi

Styrning av infrastrukturen

CAnMoves styrelse

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt

!!Terms of access:

Verksam inom svensk offentlig forskning