CALIFA detector laboratory

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Acceleratorfysik och instrumentering

Typ av infrastruktur

  • Utrustning

Beskrivning

För mer information, se den engelska sidan.

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt