Epilepsicentrum

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Typ av infrastruktur

  • Utrustning

Beskrivning

Den övergripande målsättningen för Epilepsicentrum är att vara ett tvärvetenskapligt forsknings- och innovationscentrum med excellent klinisk experimentell och patientnära forskning.

Epilepsicentrums övergripande målsättning uppnås genom att:
• främja samarbete mellan forskare från olika grupper till stöd för translationell experimentell och patientnära klinisk epilepsiforskning
• verka för optimering av vetenskaplig kvalitet och patientnytta, samt stimulera till innovationer inom epilepsiforskning
• främja gemensamma ansökningar om medel till epilepsiforskning
• vara en kontaktyta och ett stöd för epilepsiforskare genom att erbjuda informella möten/kreativa mötesplatser/seminarier/workshops
• vara en kontaktyta för media och samhällsrepresentanter som söker information inom epilepsiområdet, eller söker kontakt med personer som forskar inom epilepsi
• verka för ökad uppmärksamhet kring epilepsi och epilepsiforskning, genom kontakter med allmänheten och beslutsfattare på olika nivåer inom Lunds universitet och Region Skåne

For att praktiskt uppnå målen har Epilepsicentrum också associerade medlemmar. Den associerade delen av Epilepsicentrum består av flera associerade forskargrupper och utgör en gemensam plattform för epilepsiforskare. Den associerade delen främjar samarbetet mellan klinisk experimentell och patientnära forskning, vilket ger möjligheter till initiering och utveckling av nya projekt inom translationell epilepsiforskning.

Utrustning och resurser

In vivo video EEG monitorering (2 upsättningar), in vitro electropfysiologi (4 uppsättningar), optogenetik, djurkirurgi lab (3 upsättningar), mikroskoperings lab (3 mik), snittlab, beteende lab, PCR maskin, Mol. Boil. lab, etc. Tillgång till cellodlingslab, viruslab, djur MRI, djurhållningrum, etc.

Styrning av infrastrukturen

Avdelningschef och Styrgrupp.
Styrgruppen för associerade delen av Epilepsicentrum
består av en (1) PI från varje associerad grupp/avdelning:
neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi, Bildcentrum center (LUBIC). Fyra forskningrupp: Experimentell Epilepsi, Moleculär neurofysiologi, Cellulär neurofysiologi, och Inflammation och stamcellsterapi.

Tillgänglig för lån

Ej tillgänglig för lån