LLL -

Lunds Luminiscenslaboratorium

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Typ av infrastruktur

  • Utrustning
  • Tjänster

Nivå på omfattning

  • Internationell

Nyckelord

  • luminiscens, åldersbestämning, sediment, geologi, arkeologi, kvarts, fältspat

Beskrivning

Lunds Luminiscenslaboratorium är ett forskningslaboratorium vid Geologiska institutionen. Vi arbetar huvudsakligen med åldersbestämning av sediment med hjälp av luminiscens, men daterar även material från arkeologiska sammanhang och utför annan luminiscensrelaterad forskning. I laboratoriet finns två Risø TL/OSL-reader modell DA-20, med möjlighet att göra OSL, pulserad OSL, IRSL och TL och en bärbar SUERC OSL reader. I intilliggande rum kan mekanisk och kemisk provpreparering göras under mörkrumsförhållande.

Utrustning och resurser

Risø TL/OSL-reader model DA-20 med blå och infraröd stimulering, TL, pulserad OSL, betabestrålning
Risø TL/OSL-reader model DA-20 (DASH) med blå, grön och infraröd stimulering, TL, provkamera, betabestrålning
SUERC bärbar OSL reader med blå och infraröd stimulering
Våtsiktningsutrustning med 63-355 µm siktar
Ultraljudsbad med roterande hållare för fyra siktar (ø200 mm)
Ventilerad ugn
Ljustäta skåp
Dragskåp med mörkrumsbelysning
Mörkrum (svagt rött-orangt ljus)
Provtagningsutrustning för sedimentprov (ljustäta rör, lock, påsar mm)
Cylindervolymetrar för bestämning av vattenkvot och sedimentdensitet

Erbjudna tjänster

Optiskt stimulerad luminiscensdatering (OSL) och infraröd stimulerad luminiscensdatering (IRSL) av fältspat kan göras vid Lunds Luminiscenslaboratorium. För ytterligare information inkl. priser och forskningssamarbete, vänligen kontakta Helena Alexanderson. Prov bör endast skickas in efter överenskommelse med labbet; vår kapacitet, särskilt för stora provomgångar, är tyvärr begränsad. Vi kan också bidra med råd inför provtagning, och provtagningsrör kan lånas vid behov. För att analyserna ska kunna göras så bra som möjligt är det viktigt att nödvändig information lämnas på provblanketten (sample submission form).

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt

Senaste forskningsoutput

Isa Doverbratt & Helena Alexanderson, 2019 nov 21, I : Methods & Protocols. 2, 4, 7 s., 87.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Janusz Olszak, Józef Kukulak & Helena Alexanderson, 2019, I : Quaternary Research (United States). 91, 2, s. 848-860 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helena Alexanderson & Martin Bernhardson, 2019, I : GFF. 141, 2, s. 84-105

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)