LBIC -

Lund University Bioimaging Centre

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Typ av infrastruktur

  • Utrustning
  • Tjänster

Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

LBIC är också en del av det nationella bioimagingnätverket Swedish Bioimaging (see deras webbsia), samt det internationella nätverket EATRIS

Beskrivning

LBIC är en nationell infrastruktur, sedan LBIC styr över den nationella 7T MRI faciliteten (se hemsidan)
Struktur:
LBIC är uppbyggt på ett strukturellt sätt där plattformar för flera typer av bioimaging forskning. Förnärvarande omfattar LBIC plattformarna preklinisk MRI, preklinisk Nukleär Medicin (PET/SPECT/CT), mikroskopi (f.n. elektronmikroskopi samt ljusmikroskopi), klinisk MRI och den nationella 7T faciliteten. Dessutom finns IT och datahantering som en infrastruktur inom LBIC.
Användargrupper:
Förnärvarande har LBIC identifierat och arbetar tillsammans med två olika användargrupper; en för deprekliniska plattformarna och en för den nationella 7T plattformen.
Plattformsansvariga
För varje imagingplattform finns det en ”plattformsansvarig” person antingen inom LBICs styrgrupp eller inom LBICs personal som agerar som koordinator för plattformens aktiviteter.

Erbjudna tjänster

Support från LBIC personal för godkända projekt:
LBIC har begränsad personal (för forskningspersonal och annan personal, se hemsidan). LBIC personal kommer göra allt för att hjälpa forskare med deras projekt, med tanke på komplexiteten på utrustningen. Förnärvarande kan dock LBIC inte inom sin budget ge full service från start till målgång för forskargrupper som har fått godkänt på sina projekt.
Generell regel är att LBIC personal kommer hjälpa till med:
-Initiala diskussioner och utformning av experiment
-Skriva lämpliga delar av ansökan till RB
-Utföra pilotstudier för projekt
-Tillhandahålla grundläggande utbildning i hantering av utrustning när experimentets försök påbörjats
-Tillhandahålla plattform för datalagring och bildanalys och assistera vid dataöverföring och val av bild analysverktyg
LBIC personal kan därför inte förväntas utföra t.ex. storskaliga försök ellerutföra bildanalys, statistisk analys för forskargrupperna. Vi ger därför rådet till forskargrupperna att hitta en person inom gruppen som kan utbildas tillräckligt med stöd och hjälp från LBIC personal. Om PI behöver LBIC personalens stöd för sådana uppgifter som beskrivits ovan, kan plattformsledatrna besluta om personalen har möjligheten att ge den servicen mot en avgift.
För mer information, vänligen gå till denna sidan:
https://www.lbic.lu.se/

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt

!!Terms of access:

LBIC är öppen för alla användare och LBIC har differentierade avgifter för de 3 grupperna nedan:
-Forskare vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, detta inkluderar forskare från Region Skåne
-Andra akademiska forskare
-Icke akademiska användare (t.ex. från industrin)
Research Board
Alla projekt blir utvärderade före de accepteras med avseende på möjlighet att genomföra det täntke experimentet med lyckat resultat, med hjälp av den utrustning som finns på LBIC. Tre olika research boards är förnärvarande aktiva för LBIC prekliniska plattform, kliniska MR plattformen och för den nationella 7T plattformen.
För mer information, vänligen titta på hemsidan

Senaste forskningsoutput

Visa alla (6)