LBIC -

Lund University Bioimaging Centre

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Typ av infrastruktur

  • Utrustning
  • Tjänster

Nyckelord

  • Medicin, hälsovetenskap, Bioimaging

Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

Är del av:
Svenska Bioimaging nätverket
Internationella nätverket EATRIS

Beskrivning

Lund University Bioimaging Center, LBIC, är en nationell infrastruktur inom Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Det övergripande målet är att LBIC ska hjälpa till att leda vägen mot framtida vetenskapliga genombrott genom att möjliggöra att banbrytande bioimaging-tekniker är en del av ditt forskningsprojekt!

LBIC tillhandahåller ett stort utbud av avancerad utrustning och banbrytande imaging-tekniker, allt från mikro till makro. Infrastrukturen består av flera olika faciliteter som tillsammans täcker det mesta inom bioimaging-forskning:

Mikroskopi
Preklinisk Nukleärmedicin
Preklinisk Magnetresonanstomografi (Magnetic Resonance Imaging)
Klinisk Magnetresonanstomografi (Magnetic Resonance Imaging)
Nationella 7Tesla enheten
Analys & visualisering

Erbjudna tjänster

LBICs personal består av dedikerade och mycket erfarna forskare som erbjuder stöd genom hela processen - från studiedesign till datahantering. LBIC erbjuder också utbildningar, support, workshops och seminarier. Våra tjänster är tillgängliga för användare från den akademiska världen, industrin såväl som sjukvården. Alla, oavsett forskningsområde, är välkomna att nyttja LBICs olika faciliteter.

Mikroskopi
Erbjuder support i alla faser av ett projekt inklusive; planering, provhantering och optimering, optisk clearing, val av fluorescensprober, bildtagning och analys. Faciliteten består av:
1.Ett fullt utrustat Histologilaboratorium med utrustning som går att hyra per timme: Kryostat (Leica), vibrotom och paraffininbäddningsutrustning. Vi tillhandahåller användarutbildning på begäran.
2.En enhet för Avancerad ljusmikroskopi - med två konfokalmikroskop, ett Wide-field fluorescensmikroskop, ett kombinerat TIRF/STORM (superresolution) mikroskop och ett Light sheet mikroskop. Vi kan även erbjuda tillgång till ett automatiserat Live-cell imaging system och ett avancerat Live-cell mikroskop på ett laboratorium med biosäkerhetsnivå 2.
3.En enhet för Elektronmikroskopi - med ett Transmissionselektronmikroskop (TEM) och ett Svepelektronmikroskop (SEM), båda specialutrustade för avbildning av biologiska prover.

Preklinisk Nukleärmedicin
Erbjuder support i alla projektfaser inklusive; planering, preparering, bildtagning och analys. Personalen består av väl erfarna forskare med djup kunskap inom ett brett spektrum av avancerade nukleärmedicinska tekniker. Faciliteten består av:
1.Ett fullt utrustat radiokemilaboratorium för preparering av radiomärkta substanser.
2.Ett imaging laboratorium med tre olika system för in vivo och in vitro imaging.
a. μPET/CT
b. μSPECT/CT
c. Ultra-high resolution μCT

Preklinisk Magnetresonanstomografi (Magnetic Resonance Imaging)
Enheten erbjuder ett modern och robust MRI-system (9.4T) och personal med många års praktisk erfarenhet inom ett stort antal MR-applikationer. Vi kan erhålla högkvalitativa bilder av små djur och utskuren vävnad. Avancerad MR-bildanalys går också att få på begäran.

Klinisk Magnetresonanstomografi (Magnetic Resonance Imaging)
Enheten drivs i samarbete med enheten för Bild och Funktion inom Region Skåne. Systemen står placerade på Skånes Universitetssjukhus i Lund och består av flera moderna 1.5 och 3 Tesla MR-skanner.

Nationella 7Tesla enheten
Erbjuder utrustning för hjärn-, knä-, handleds-, bröst- och bukavbildning, fMRI-stimuli och ögonspårning samt klinisk utrustning (kontrastinjektor och ventilator). Engagerad och erfaren personal erbjuder stöd kring uppställning av projekt, skanning och utvecklingsarbete. Systemet ägs av Lunds universitet genom LBIC och drivs i samarbete med enheten för Bild och Funktion inom Region Skåne.

Analys & visualisering
Erbjuder tjänster och utbildning inom bildanalys och visualisering. Oavsett om du önskar utbildning i hur du använder olika programvarulösningar eller vill ha hjälp med att förbereda dina bilder eller 3D-modeller för tex. publicering så kan vi hjälpa dig att komma igång med dina analyser. Besök vår hemsida för inspiration!

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt

!!Terms of access:

LBICs tjänster är tillgänliga för användare inom akademin, industry och sjukvård. Alla, oavsett forskningsområde, är välkomna att skicka in projektansökningar till LBICs faciliteter.

Om du är intresserad av att använda LBICs tjänster, så går det utmärkt att kontakta den person som är ansvarig för faciliteten som du är intresserad av. Alla mottagna projektförslag granskas av en Forskningsnämnd. Notera att det är obligatoriskt att kunna uppvisa godkänd etikansökan för projektstart.
För mer information besök gärna vår hemsida: www.lbic.lu.se

Senaste forskningsoutput

Hampus Olsson, Mads Andersen & Gunther Helms, 2021 apr 30, 23 s. arXiv.org.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Hampus Olsson, Mads Andersen, Mustafa Kadhim & Gunther Helms, 2021 apr 30, Proceedings of the 2021 ISMRM & ISMRT Annual Meeting and Exhibition. Concord, CA: International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Vol. 29. 0550. (Proc Intl Soc Magn Reson Med; vol. 29).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (11)