Lunds universitets Humanistlaboratorium

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Typ av infrastruktur

  • Utrustning
  • Tjänster
  • Digitala samlingar

Beskrivning

LU Humanistlaboratorium är en tvärvetenskaplig och universitetsgemensam forskningsinfrastruktur. Vi står värd för forskningsutrustning (se Utrustning och resurser), metodkunnande och datahanteringsexpertis. Studier i labbet berör främst frågor om kommunikation, kultur, kognition och lärande, men många projekt är tvärvetenskapliga och genomförs i samarbete med andra discipliner eller med samhällsaktörer inom utbildning, kulturinstitutioner eller industri. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet har för närvarande 550+ användare i ca 60 projekt. Hälften av användarna kommer från humaniora och resten från andra fakulteter vid LU eller externt.

Humanistlaboratoriet har länkar till andra LU-infrastrukturer som LUNARC för vetenskaplig databehandling, Lund Bio Imaging Center, etc., och är medlem i det strategiska forskningsområdet e-Science (eSSENCE). Vi är ett certifierat kunskapscenter i det europeiska konsortiet för språkteknik ERIC CLARIN och medlem i det nationella konsortiet Swe-CLARIN.

Ytterligare information finns i årsrapporterna 2011-2019: http://www.humlab.lu.se/about/annual-report/ Labbet tilldelades betyget Utmärkt i den externa utvärderingen HTRQ14.

Utrustning och resurser

Anläggningar: ett ekofritt rum; en professionell studio för ljud- och filmproduktion, experimentella testrum på Språk- och litteraturcentrum och på LUX.
Utrustning: ljud- och videoinspelningsutrustning (inkl. mikrofoner, mixer- och redigeringsutrustning); elektromagnetisk artikulografi (2); ett BioPac-system; en corpus-server för språkdata; EEG (x2, EGI och Neuroscan); ögonrörelsmätning/eye-tracking (ca 35 av olika slag; SMI, Tobii, EyeLink); motion capture (Qualisys optiska motion capture system); 3D-laserskannrar (1 Faro Focus fasskiftlaserskanner; 2 NextEngine triangulation 3D-scanners, en Artec Eva-strukturerad ljusscanner); VR (virtual reality) inklusive en kub (lokaliserad på IKDC); differentiella GPS-system.
Expertis: en metodolog/statistiker; 2 forskningsingenjörer; en programmerare; en corpusansvarig; en systemansvarig, plus specifik expertis inom språkteknologi, och datahantering.

Digitala och fysiska samlingar

Corpus-servern hyser annoterade och metabeskrivna multimodala språkdata i ett medellångt tidsperspektiv. https://www.humlab.lu.se/sv/utrustning/korpus-server

Erbjudna tjänster

Labbet ger tillgång till experimentella anläggningar, till en rad sensorbaserade teknologier, och till de beräkningsresurser som behövs för att arbeta med data; labbet ger utbildning i utrustningsspecifik teknik och tillhörande metoder i form av långa doktorandkurser och kortare grupphandledning på begäran. Vi tillhandahåller också konsultationer i metodologiska frågor. Labbet är också ett certifierat kunskapscenter i det europeiska konsortiet för språkteknologi ERIC CLARIN och medlem i det nationella konsortiet Swe-CLARIN.

Styrning av infrastrukturen

Föreståndare som leder en styrgrupp

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt

!!Terms of access:

Labbet är kostandsfritt tillgängligt för alla forskare vid LU (kostander för fröbrukningsvror faktureras dock). Externa universitetsanvändare med koppling till LU har också fri tillgång. Andra användare faktureras i enlighet med utrustning och personalbehov.
Åtkomst regleras genom ett ansökningsförfarande efter en första kontakt med utrustningsansvariga (hittas via funktionella e-postadresser för varje typ av utrustning), följt av ett möte med ledning och undertecknande av en användaröverenskommelse.
Policydokument om åtkomst: https://www.humlab.lu.se/sv/om/policydokument Praktisk information: https://www.humlab.lu.se/sv/praktisk-information

Senaste forskningsoutput

Frida Blomberg, Mikael Roll, Johan Frid, Magnus Lindgren & Merle Horne, 2020 nov, I : The Mental Lexicon. 15, 2, s. 161-188 27 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kate Mesh, Emiliana Cruz, Joost van de Weijer, Niclas Burenhult & Marianne Gullberg, 2020 okt 26, (Accepted/In press) I : Frontiers in Psychology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Saskia van Putten, Carolyn O'Meara, Flurina Wartmann, Joanne Yager, Julia Villette, Claudia Mazzuca, Claudia Bieling, Niclas Burenhult, Ross Purves & Asifa Majid, 2020 okt 14, I : PLoS ONE. 15, 10, 16 s., e0239858.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (183)