Lund University Humanities Lab

Infrastruktur

Fler filtreringsmöjligheter
 1. THE LANG-TRACK-APP: Studying exposure to and use of a new language using smartphone technology.

  Jonas Granfelt & Marianne Gullberg

  Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

  2019/07/012022/06/30

  Projekt: Forskning

 2. Breaking into sign language: the role of input and individual differences

  Chloe Marshall, Vikki Janke & Marianne Gullberg

  2019/04/012022/03/31

  Projekt: Nätverk

 3. Att skapa prosodisk prominens med kroppsliga och artikulatoriska gester

  David House, Gilbert Ambrazaitis, Johan Frid & Malin Svensson Lundmark

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Rädda den avrinningsområde ! Ett multiplayer-spel om vattenbrist.

  Joshka Wessels & Mattias Wallergård

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012020/05/31

  Projekt: Övrigt

 5. Språkbanken & Swe-Clarin

  Johan Frid & Marianne Gullberg

  2018/01/012024/12/31

  Projekt: Nätverk

 6. Megalit Skåne - rekonstruktion och digital dokumentation av megalitgravar i Skåne

  Björn Nilsson, Paulina Blaesild, Mats Riddersporre, Sjoerd van Riel, Stefan Lindgren & Svend Illum Hansen

  2014/03/012019/12/31

  Projekt: Forskning