MFM MKC MOS MBDC -

The Malmö Population-Based Cohorts Joint Database

Infrastruktur

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar

Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

Den är vår egen men öppen för andra forskare som kan finna oss via Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Beskrivning

Sedan 1970 talet har det genomförts mycket omfattande befolkningsundersökningar i Malmös befolkning för att kunna analysera risk för att utveckla kardiometabol sjukdom eller andra kroniska sjukdomar över lång tid. Vi har etiktillstånd för sådana uppföljningar, med vissa undantag, t.ex. vård för psykisk sjukdom med undantag av åldersdegenerativa hjärnsjukdomar (t.ex. demens, Parkinson). Dessutom så finns det undergrupper med mer avancerade undersökning (kärlstatus, artärstyvhet, karotismorfologi, spirometri, OGTT, kognitiva tester). Vi har även i undergrupper data på födelsevikter och tandhälsa. Efter samkörning med SCB finns tillgång till sociala data och efter samkörning med Läkemedelsregistret även läkemedelsutköp (sedan 2005).

Digitala och fysiska samlingar

Vi har en rik samling av data från sammanlagt cirka 60.000 unika individer från de tre Malmö-baserade kohorterna Malmö Förebyggande Medicin (MFM), malmö Kost Cancer (MKC) samt Malmö Offspring Study (MOS). I subgrupper finns födelsevikt och gestationstid på cirka 5000 individer i Malmö Birth Data Cohort (MBDC) Till detta kommer en biobankssamling som till huvuddelen förvaras inom Region Skånes Biobank (BD47) i Lund, men till dels även i egna frysar (minus 80 grader) på SUS Malmö. Vårt DNA förvaras vid BD47. Samtliga deltagare har lämnat informerat samtycke och vi uppfyller GDPR.

Erbjudna tjänster

Uttag av data och biobanksprover efter godkänd etikansökan och godkänd ansökan till vår Ledningsgrupp. Förfrågningar kan ställas till data manager Anders Dahlin Anders.Dahlin@med.lu.se eller Dataenhetens chef Peter Nilsson Peter.Nilsson@med.lu.se

Styrning av infrastrukturen

Genom en ledningsgrupp som tar beslut vid protokollförda möten, cirka 10 ggr/år under ledning av ordförande Olle Melander Olle.Melander@med.lu.se

Tillgänglig för lån

Tillgänglig för lån - internt och externt