Accounting, Economics, and Law: A Convivium, 2152-2820

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Accounting, Economics, and Law: A Convivium (Tidskrift)

    Sonnerfeldt, A. (peer reviewer)
    2018 → …

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.