Acta Pædiatrica, 1651-2227

Tidskrift

Acta Pædiatrica

Acta Paediatrica, Acta Pædiatrica, ACTA PAEDIAT. SCAND., ACTA PAEDIAT.SCAND.

Titlar
  • Acta Pædiatrica
  • Acta paediatrica
  • Acta Paediatrica Scandinavica (… → 1992)
  • Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics
ISSN
  • 1651-2227
  • 0803-5253 (1992 → …)
  • 0001-656X (… → 1992)
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1651-2227
FörlagWiley-Blackwell Publishing Ltd

Tidskrift