Arbetsmarknad & Arbetsliv, 1400-9692

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. Anställningsbidrag: integration eller etnisk segmentering?

  Olle Frödin & Anders Kjellberg, 2020 apr 24, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2020, 1, s. 30-52 23 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2019
 4. Vad är nytt? kunskapssammanställning av kommunal arbetsmarknadspolitik

  Alexandru Panican & Rickard Ulmestig, 2019 dec 16, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 25, 3-4, s. 108-128 20 s., 6.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. 2018
 6. Snabbt förändrade arbetsmiljöer kräver forskning som bidrar till bred kunskap och metodik

  Lotta Dellve, Carin Håkansta, Susanna Toivanen, Camilla Kylin, Per Lindberg, Christofer Rydenfält, Christian Ståhl, Leif Berglund & Monica Kaltenbrunner Nykvist, 2018, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 24, 3-4, s. 85-89 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 7. 2017
 8. Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo

  Eva Schömer, 2017 okt, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 3, s. 24 40 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 9. Validering: - att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det

  Alexandru Panican, 2017 aug 28, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 2, s. 84-103 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken

  Olle Frödin & Anders Kjellberg, 2017 mar 14, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 1, s. 84-102 19 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. 2016
 12. Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen - en historik

  Per Gunnar Edebalk, 2016 dec 22, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 22, 3/4, s. 83-100 17 s., 5.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2015
 14. Lydnadsmodus på Arbetsförmedlingen – En kontextualisering av funktionell dumhet

  Roland Paulsen, 2015, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 21, 2, s. 42-57 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 2013
 16. Diskriminering och psykosocial ohälsa : migrantarbetare i jordbruket

  Måns Svensson, Anders S Wigerfelt & Rustamjon Urinboyev, 2013, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 2011
 18. Att mobilisera för framtiden-Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Ann Mari Sellerberg, 2011, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 17, 1, s. 69-73

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Recension av At the End of the Rainbow – Post-winning life among Swedish lottery winners

  Ann Mari Sellerberg, 2011, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 17, 3, s. 67-71

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet

  Alexandru Panican & Torbjörn Hjort, 2011, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årgång 17, 3, s. 23-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 2010
 22. Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen - en historik

  Per Gunnar Edebalk, 2010, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 16, 3, s. 27-38

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Maskning = motstånd? En typologi över tomt arbete

  Roland Paulsen, 2010, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 16, 1, s. 11-26 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Recension av De skjulte tjenstene

  Ann Mari Sellerberg, 2010, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 16, 3, s. 67-71

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 25. 2009
 26. Anm. av Moberg: Lockout, strejk och blockad

  Reinhold Fahlbeck, 2009, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 27. De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv .

  Annamaria Westregård, 2009, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 15, 4, s. 57-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008

  Anders Kjellberg, 2009, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 15, 2, s. 11-28 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Dynamiken bland företagare anställda och kombinatörer

  Karl Wennberg, Frédéric Delmar & Timothy B. Folta, 2009, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 15, 2, s. 43-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. 2007
 31. Anställningsskydd och anställningsavtal - arbetsrättslig forskning med ett europeiskt perspektiv

  Mia Rönnmar, 2007, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 13, 3-4, s. 73-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 2006
 33. Flyktingars jobbchanser. Vad betyder lokala erfarenheter av tidigare arbetskraftsinvandring?

  Christer Lundh & Pieter Bevelander, 2006, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2006, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Omorganisationer, kvalitet och arbetsmiljö i hemtjänsten under 1990-talet

  Eric Olsson & Bengt Ingvad, 2006, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 12, 1, s. 5-16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. 2005
 36. Marika Hanson: Det flexibla arbetets villkor - om självförvaltandets kompetens

  Lennart Svensson, 2005, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 11, 1, s. 65-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 37. 2004
 38. Tillfälliga jobb som en ny form av segregering på arbetsmarknaden?

  Mårten Wallette, 2004, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 10, 4, s. 249-263.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. 2002
 40. Bokanmälan: Katarina Katz, Gender Work and Wages in the Soviet Union. A Legacy of Discrimination

  Inga Persson, 2002, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 8, 1, s. 61-65.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 41. Tommy Isidorsson: Striden om tiden. Arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektiv

  Christer Lundh, 2002, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 42. 2001
 43. Är utländska medborgare segmenterade mot atypiska arbeten?

  Mårten Wallette & Jonsson Andreas, 2001, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 7, 3, s. 153-168.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. 1998
 45. Recension av Inga Hellberg: ”Det fackliga förtroendet. En studie av ombudsmän och experter 1950–1991”

  Anders Kjellberg, 1998, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 4, 2, s. 153-158

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. 1997
 47. Yrkesutbildning för tillväxt? - Om mångfald, experiment och autonomi i den svenska modellen

  Lars Pettersson, 1997, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. nr 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift