Blendow Lexnova

Tidskrift: Specialistpublikation

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Adoption av eget barn? En möjlig konsekvens av könsbyte

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 2. Äldrerätt – ett juridiskt ämne i tiden med stor praktisk potential,

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Återförening eller överflyttning av vårdnad efter en familjehemsplacering

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 4. Barnens delaktighet i beslut inom hälso- och sjukvården i ett förslag till ny patientlag

  Titti Mattsson, 2013, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Barnets ställföreträdare i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Barns behov av vård - allt fler beslutsfattare inom föräldrars gemensamma vårdnad

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2012, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Barns ohälsa i vårdnadstvister

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 8. Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen – några exempel

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. Barns representation i domstol

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2011, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Bedömningen av skälig levnadsnivå i några rättsfall rörande boendeformer för äldre och personer med särskilda behov

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 11. Det ”nya” kravet på etikprövning av rättsvetenskaplig forskning – ett aktuellt ämne för såväl forskare som praktiker

  Titti Mattsson, 2017, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Digitalisering och AI inom familjejuridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Domen om tiggeriförbudet och dess följder

  Titti Mattsson, 2019, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 14. En ny syn på föräldraskap som en konsekvens av reproduktiva tekniker och surrogatmoderskap?

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. En ny vägledning och tolkningsredskap vid tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Erkännande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2018, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. E-tjänster inom kommunal verksamhet

  Titti Mattsson, 2011, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Fastställande av faderskap efter IVF-behandling - en fråga om samtyckets och föräldraskapets gränser

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Föräldrars tvister om barn – olika aktörers påverkan på tvisten

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Forum- och behörighetsregler vid omedelbart omhändertagande av EU-migranters barn

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Förvaltningslagen kontra socialtjänstlagen vid ändring till enskilds nackdel

  Titti Mattsson, 2020, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Framtida hälso- och sjukvård ställer nya krav på regleringen i hälso- och sjukvårdslagen

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2017, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Framtidsfullmakter

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Högsta domstolens dom rörande hävande av faderskap efter IVF-behandling

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. Juristförsäkring – en välkommen demokratisering av juridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2020, Blendow Lexnova 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Könsbyte, identitet och förändrade föräldrakonstellationer

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2013, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Könsbyte och nytt personnummer - några familjerättsliga dilemman

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2014, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Ny lag och rättspraxis rörande bemötande och behandling inom hälso- och sjukvården

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. Ombuds tillgång till elektroniska patientjournaler

  Titti Mattsson, 2018 feb, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälig levnadsnivå

  Titti Mattsson, 2012, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Rätten till familj för familjehemsplacerade barn och unga

  Titti Mattsson, 2016, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 33. Registrering av äldre patienter för kvalitetsutveckling och forskning

  Titti Mattsson, 2013, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Tvångsomhändertagande av ungdomar med stöd av LVU - ett centralt begrepp och ett nyligen avgjort mål från Högsta förvaltningsdomstolen

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. Utredningens omfattning och standard i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, I: Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Vad är ett barnrättsperspektiv vid reglering och handläggning av ärenden som rör barn och unga?

  Titti Mattsson, 2015, Blendow Lexnova.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress