Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, 1413-9596

Tidskrift

Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science
Titlar
  • Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science
ISSN
  • 1413-9596
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1678-4456
FörlagFaculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia, USP
Indexerad i DOAJJa

Tidskrift