Ekphrasis. Images, Cinema, Theatre. Media, 2067-631X

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2019
  2. Ekphrasis. Images, Cinema, Theatre. Media (Tidskrift)

    Bareis, A. (peer reviewer)
    2019 mar 1

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.