Europarättslig tidskrift, 1403-8722

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1998
 2. Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer

  Hans Henrik Lidgard, 1998, I: Europarättslig tidskrift. 1, s. 31-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2000
 4. Konkurrensrätt och parallellimport – Exportförbudsklausuler

  Hans Henrik Lidgard, 2000, I: Europarättslig tidskrift. 2, s. 260

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Re-exportförbud - ett genmäle till Ole-Andreas Rognstad

  Hans Henrik Lidgard, 2000, I: Europarättslig tidskrift. 4, s. 643

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. 2001
 7. Legitimate Expectations in Administrative Law, Sören Schönberg

  Jörgen Hettne, 2001, I: Europarättslig tidskrift. 2001, 4, s. 619-621 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. 2002
 9. ABB-domen: Förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-31/99, ABB mot kommissionen

  Jörgen Hettne, 2002, I: Europarättslig tidskrift. 2002, 3, s. 529-538 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Förstainstansrättens avgörande i mål T-54/99, max.mobil

  Jörgen Hettne, 2002, I: Europarättslig tidskrift. 2002, 2, s. 327-333 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Gemenskapsdomstolarnas rättskontroll och allmänna förvaltningsrättsliga principer

  Jörgen Hettne, 2002, I: Europarättslig tidskrift. 2002, 2, s. 238-260 27 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2003
 13. Anm. av Bull, Henrik: Det indre marked for tjenester og kapital

  Lars Gorton, 2003, I: Europarättslig tidskrift. 2, s. 419-422

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. A third step in the process of EU constitutionalization: a binding charter of fundamental rights?

  Xavier Groussot, 2003, I: Europarättslig tidskrift. 3, s. 535-557

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. En moraliskt grundad konstitution för EU

  Ola Zetterquist, 2003, I: Europarättslig tidskrift. 2, s. 309-312

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Europeisk harmonisering av produktansvar

  Christian Dahlman, 2003, I: Europarättslig tidskrift. 1, s. 97-114

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Konkurrensrätt i förändring: modernisering, decentralisering och rättssäkerhet

  Hans Henrik Lidgard, 2003, I: Europarättslig tidskrift. 1, s. 9-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. 2004
 19. En konstitution för Europa - En straffrätt för Europa?

  Linda Gröning, 2004, I: Europarättslig tidskrift. 1, s. 54-63

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen

  Jörgen Hettne, 2004, I: Europarättslig tidskrift. 2004, 4, s. 589-608 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 2005
 22. Anm. av Fine, F.: European competition laws: a guide to the EC and its member states

  Carl Michael Quitzow, 2005, I: Europarättslig tidskrift. 3, s. 623-623

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Apoteksdomen: Monopolet på fallrepet?

  Jörgen Hettne, 2005, I: Europarättslig tidskrift. 2005, 3, s. 562-574 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. 2006
 25. Kommentar till Tore Sigeman om Vaxholmsmålet

  Per Norberg, 2006, I: Europarättslig tidskrift. s. 117-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. 2007
 27. Horizontal Direct Effect of Article 39 of the EC Treaty

  Jacob Öberg, 2007, I: Europarättslig tidskrift. 4, s. 777-802 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. 2008
 29. Anm. St Clair Renard, Susanne, Fri rörlighet för tjänster, 2007, Iustus förlag

  Hans Henrik Lidgard, 2008, I: Europarättslig tidskrift. 3, s. 825

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 30. Efter 50 år – mindre principer och mer politik i konkurrensrätten

  Hans Henrik Lidgard, 2008, Europarättslig tidskrift, s. 49-63.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Lissabonfördraget: hur ändras EU?

  Jörgen Hettne & Carl Fredrik Bergström, 2008, I: Europarättslig tidskrift. 2008, 1, s. 32-71

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Microsoft till rakning

  Hans Henrik Lidgard, 2008, I: Europarättslig tidskrift. s. 207-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Spirit are you there? – Reinforced judicial dialogue and the preliminary ruling procedure

  Xavier Groussot, 2008, I: Europarättslig tidskrift. 4, s. 934-966

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Vaxholmsmålet – har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad?

  Per Norberg, 2008, I: Europarättslig tidskrift. s. 517-533

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. 2009
 36. Application of Article 82 EC to abusive exclusionary conduct – Refusal to supply or to license

  Hans Henrik Lidgard, 2009, I: Europarättslig tidskrift. 4, s. 694-712

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Civilrättslig tvångsvård - Ytterligare kommentarer angående omhändertaganden och Bryssel II-förordningen

  Vilhelm Persson, 2009, (Submitted) I: Europarättslig tidskrift. s. 573-587

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen

  Michael Bogdan, 2009, I: Europarättslig tidskrift. 2009, s. 13-24

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. TRIPS and Technology Transfer

  Hans Henrik Lidgard, 2009, I: Europarättslig tidskrift. 1, s. 87-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. 2010
 41. Anm. av Eva Storskrubb: Civil procedure and EU law: a policy area uncovered

  Vilhelm Persson, 2010, I: Europarättslig tidskrift. s. 217-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 42. AstraZeneca-domen - Tufft besked för originaltillverkare

  Hans Henrik Lidgard, 2010, I: Europarättslig tidskrift. s. 573-589

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt

  Hans Henrik Lidgard, 2010, I: Europarättslig tidskrift. 4, s. 657

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Structural guarantees - the Union's last best hope against national arbitrariness

  Angelica Ericsson, 2010, I: Europarättslig tidskrift. 13, 2, s. 237-261

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Tjänstedirektivet- en papperstiger?

  Jacob Öberg, 2010 jan, I: Europarättslig tidskrift. 1, s. 107-123 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. 2011
 47. API-fallet - ett nederlag för Sverige och för öppenheten inom EU

  Angelica Ericsson, 2011, I: Europarättslig tidskrift. 14, 4, s. 749-755

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Omfattande skydd för personuppgifter trumfar missriktad öppenhetsprincip

  Angelica Ericsson, 2011, I: Europarättslig tidskrift. 14, 2, s. 337-346

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. 2012
 50. Kommunal affärsverksamhet i EU-rättslig belysning

  Jörgen Hettne, 2012, I: Europarättslig tidskrift. 2012, 2, s. 227-257 31 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. 2013
 52. Är EUs konkurrensprocess rättsäker?

  Hans Henrik Lidgard, 2013, I: Europarättslig tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. CJEU, can you hear me? Access to justice in environmental matters

  Sanja Bogojevic, 2013, I: Europarättslig tidskrift. 16, 3, s. 728-740

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. EU-domstolens nya rättegångsregler

  Angelica Ericsson, 2013, I: Europarättslig tidskrift. 16, 2, s. 236-241

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. MÅL C 457/10 P, ASTRAZENECA

  Hans Henrik Lidgard, 2013, I: Europarättslig tidskrift. 3, 3, s. 508-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. 2014
 57. ‘Klart-stöd’-doktrinens historia och dubbelförfarandeförbudets framtid

  Martin Sunnqvist, 2014, I: Europarättslig tidskrift. 17, 2, s. 389-399

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. The Swedis Ne Bis in Idem Saga - Painting a multi-layered picture

  Angelica Ericsson, 2014, I: Europarättslig tidskrift. 17, 1, s. 54-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. 2015
 60. Det svenska arbetsrätts- och arbetsmarknadssystemet i EU – samspel och konflikt under 20 år

  Mia Rönnmar, 2015, I: Europarättslig tidskrift. 2015, 2, s. 267-291

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 61. EU-rätten skulle gagnas av en arbetsrättslig avdelning i EU-domstolen

  Niklas Selberg & Sjödin Erik, 2015, I: Europarättslig tidskrift. 2, s. 415-424

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. Hyperlinking: Case C-466/12 Svensson and Others and its impact on Swedish Copyright Law

  Johan Axhamn, 2015, I: Europarättslig tidskrift. 18, 4, s. 847-866 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. 2016
 64. Alkotaxi och alkoholpolitik: E-handel och gårdsförsäljning i Finland

  Jörgen Hettne, 2016, I: Europarättslig tidskrift. 19, 3, s. 469-490 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Europakonventionen och avtalsstyrd tvistlösning

  Lotta Maunsbach, 2016, I: Europarättslig tidskrift. 2016, 4, s. 720-742 23 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 66. The Many (Mis)readings of the Laval Case

  Angelica Ericsson, 2016, I: Europarättslig tidskrift. 19, 1, s. 113-126 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 67. 2017
 68. Europarättsdagarna 2016

  Jacob Öberg, Marja Liisa Öberg & Joakim Nergelius, 2017, I: Europarättslig tidskrift. 2, s. 263-266 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 69. Reallocation of Powers and Reversed Subsidiarity: The GMO case

  Jörgen Hettne, 2017, I: Europarättslig tidskrift. 2017, 1, s. 55-68 14 s., 4.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. 2018
 71. Personuppgifter i domar

  Vilhelm Persson, 2018, I: Europarättslig tidskrift. s. 573 576 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 72. 2019
 73. The role of market failure in state aid analysis under Article 107(3)(c) TFEU: some initial reflections

  Max Hjärtström, 2019, (Accepted/In press) I: Europarättslig tidskrift. 2, s. 211 226 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. 2020
 75. Gränserna för den nationella skattesuveränitet i förändring: Fallstudie av Företagsbeskattningen i Europeiska unionen

  Cécile Brokelind, 2020 sep 1, (Accepted/In press) I: Europarättslig tidskrift. 4, s. 517-524

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift