European Financial Management, 1354-7798

Tidskrift

European Financial Management
Titlar
  • European Financial Management
ISSN
  • 1354-7798
  • 1468-036X
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1468-036X
FörlagWiley-Blackwell

Tidskrift