Förvaltningsrättslig tidskrift, 0015-8585

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. HFD 2019 ref 64 Fråga om giltigheten av ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k. äldre stiftelse

  Katarina Olsson, 2020 maj 16, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2020, 2, s. 307 314 s., 2020 2 .

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Rättslig inkludering av nyanlända: Från uppehållstillstånd till medborgarskap

  Mats Tjernberg, 2020 feb 1, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2020, 1, s. 109-137 29 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Offentlig anställning och privat yttrandefrihet

  Vilhelm Persson, 2020, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 243 260 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. 2019
 6. HFD 2018 ref. 52 Länsstyrelsens prövning vid registrering av en stiftelse

  Katarina Olsson, 2019 apr 5, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2019, 2, s. 247 253 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. The right to science and human germline editing: Sweden, its external commitments and the ambiguous national responses under the Genetic Integrity Act

  Santa Slokenberga & Heidi Carmen Howard, 2019, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2, s. 199-222

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Varför offentlig rätt?

  Henrik Wenander, 2019, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 97-109 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. 2018
 10. Åtgärder mot långsam handläggning

  Rune Lavin, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, s. 413-422

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. HFD 2017 ref. 5: proportionalitetsbedömning vid djurförbud

  Henrik Wenander, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 359-363 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Obehövlig kommunikation och beslutsmotivering

  Vilhelm Persson, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 499-516

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Proportionalitetsprincipen i 2017 års förvaltningslag

  Henrik Wenander, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 443-456 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Psykiatrisk tvångsvård: tillåten (sär)behandling eller otillåten diskriminering?

  Anna Nilsson, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 5, s. 973–998

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Rättsfallskommentar: HFD 2017 ref. 24. Landstings talerätt enligt ersättningslagen

  Martina Axmin, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 4, s. 821-826

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Regeringsbeslut 2017-11-23 (M2016/02385/Me). Skoterförbud och normprövning i förvaltningen

  Henrik Wenander, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 5, s. 1029 1033 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Regleringen av statliga myndigheters finansiering

  Vilhelm Persson, 2018, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 313-346

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. 2017
 19. Avgifter för allmänna handlingar och Skatteverkets skydd för enskildas intressen

  Vilhelm Persson, 2017, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 619-635

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Etikprövningslagens efterlevnad – tillsyn i teori och praktik

  Mats Johansson, 2017, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2017, 1, s. 155-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Forskningsetiska spörsmål. En introduktion

  Titti Mattsson (Gästred.), 2017, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 1, s. 5-9 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 22. Forskningsetiska spörsmål. Temanummer Förvaltningsrättslig tidskrift

  Titti Mattsson (Gästred.), 2017, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 23. Legal and Ethical Governance of Intercontinental Biobanking: some experiences from a H2020-project

  Santa Slokenberga, Roxana Merino Martinez & Jane Reichel, 2017, I : Förvaltningsrättslig tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Överklagbarheten i blickpunkten

  Rune Lavin, 2017, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, s. 501-512

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. 2016
 26. Anmälan. Nick Storm Stausholm, Skøn under regel

  Henrik Wenander, 2016, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, 2, s. 305 310 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 27. Högsta förvaltningsdomstolen och normkontrollen

  Rune Lavin, 2016, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, s. 553-560

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Om användandet av stor eller liten begynnelsebokstav i riksdagsutskotts namn

  Rune Lavin, 2016, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, s. 89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 29. Så blev det till slut en högsta förvaltningsdomstol

  Rune Lavin, 2016, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, s. 233-244

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Statliga myndigheters avgiftsinkomster

  Vilhelm Persson, 2016, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 561-602

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 2015
 32. Anmälan av Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike

  Torvald Larsson, 2015, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2015, 3, s. 489 495 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 33. Förvaltningens lagprövning

  Henrik Wenander, 2015, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, s. 421-458

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Grundlagsstridigt krav på etikprövning?

  Vilhelm Persson, 2015, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 603-627

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Mål om återbetalning av social ersättning i nyare rättspraxis

  Rune Lavin, 2015, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 583-602

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Referatrubrikens ändamål och betydelse

  Rune Lavin, 2015, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, s. 281-289

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. 2014
 38. Anmälan. Åsa Örnberg, Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt

  Vilhelm Persson, 2014, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 397-403

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 39. Anm. av Gustaf Wall, Rättskraft och korrektiv. En förvaltningsrättslig studie

  Henrik Wenander, 2014, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 527-537

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 40. Officialprincipen i socialförsäkringen.

  Lotti Ryberg Welander, 2014, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. 2013
 42. En verkställighetsfråga i nygammal belysning. Plenimålet i NJA 2013 s. 413

  Rune Lavin, 2013, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. 2013, s. 259-264

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. 2012
 44. Högsta förvaltningsdomstolen och Europakonventionen

  Rune Lavin, 2012, I : Förvaltningsrättslig tidskrift. s. 339-355

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 Nästa