Heart and Lung: Journal of Acute and Critical Care, 1527-3288

Tidskrift

Heart and Lung: Journal of Acute and Critical Care

Heart & lung : the journal of critical care, Heart and Lung - The Journal of Acute and Critical Care, Heart and Lung: Journal of Critical Care, HEART LUNG

Titlar
  • Heart and Lung: Journal of Acute and Critical Care
  • Heart & Lung
  • Heart and Lung
ISSN
  • 1527-3288
  • 0147-9563
  • 0190-2148
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1527-3288
FörlagMosby

Tidskrift