Historisk Tidskrift, 0345-469X

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1981
 2. Den offentliga sektorns expansion

  Söderström, L., 1981, I : Historisk Tidskrift. 100, 2, s. 246-252

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Kapitalbildning och utbildning - om ingenjörsutbildningens dimensionering

  Lars Pettersson, 1981, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. 1987
 5. Sven-Eric Liedman: Den synliga handen

  Benny Carlson, 1987, I : Historisk Tidskrift. 107, 3, s. 452-455

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 6. 1988
 7. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920

  Lars Berggren, 1988, I : Historisk Tidskrift. 3, 1988, s. 444-447

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Review of Danmarks kongemagt og dens fødsel

  Dick Harrison, 1988, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Review of Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660

  Dick Harrison, 1988, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Review of Ecological Imperialism

  Dick Harrison, 1988, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. 1991
 12. Review of The Mountains and the City

  Dick Harrison, 1991, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. Review of The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe

  Dick Harrison, 1991, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. Vad är och bör historisk arbetslivsforskning vara?

  Hans Wallengren & Leffler, M., 1991, I : Historisk Tidskrift. 1991:3, s. 394-396

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 1992
 16. Mödrarna och välfärdsstaten: Svensk och västtysk moderskapspolitik under 1950-talet: en jämförelse

  Wiebke Kolbe, 1992, I : Historisk Tidskrift. 4, s. 502-516

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Rapport om konferens i Umeå den 19-21 september 1991 (I langobardernas spår),

  Dick Harrison, 1992, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Review of The First Millennium AD in Europe and the Mediterranean. An Archaeological Essay

  Dick Harrison, 1992, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 19. 1993
 20. Bostadsförsörjningen i Sverige 1945-1985

  Lars Pettersson, 1993, I : Historisk Tidskrift. nr 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 21. 1995
 22. Hans Torben Gilkær, The Political Ideas of St. Birgitta and her Spanish Confessor, Alfonso Pecha

  Arne Jönsson, 1995, I : Historisk Tidskrift. 115, s. 116-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Homosexualiteten - ett försummat forskningsfält

  Jens Rydström, 1995, I : Historisk Tidskrift. 115, 3, s. 338-354

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Review of The Merovingian Kingdoms 450-751

  Dick Harrison, 1995, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 25. 1996
 26. Historiedidaktik i gränsland

  Ulf Zander, 1996, I : Historisk Tidskrift. 1, s. 207-213

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 27. 1997
 28. David Herlihy, Women, Family and Society in Medieval Europe, Historical Essays, 1978-1991

  Arne Jönsson, 1997, I : Historisk Tidskrift. 117, s. 336-338

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 29. Offensiva och defensiva eliter - om det politiska överskiktet under medeltiden

  Dick Harrison, 1997, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Review of Die Merowinger. Europa vor Karl dem Grossen

  Dick Harrison, 1997, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Review of Early Medieval Ireland 400-1200

  Dick Harrison, 1997, I : Historisk Tidskrift. 3/1997

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 32. Review of The Franks in the Aegean 1204-1500

  Dick Harrison, 1997, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 33. 1998
 34. FNL-rörelsen

  Hans Wallengren, 1998, I : Historisk Tidskrift. 1998:1, s. 135-142

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Tidelagaren och den homosexuelle mannen: Två typer i den svenska rättshistorien

  Jens Rydström, 1998, I : Historisk Tidskrift. 118, 4, s. 513-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. 1999
 37. Akira Iriye, Japan and the Wider World

  Eklöf Amirell, S., 1999, I : Historisk Tidskrift. 119, 4, s. 775-776

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 38. Apropå att skriva förlorarnas historia Politisk korrekthet och forskningsetik

  Yvonne Maria Werner, 1999, Historisk Tidskrift, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. På spaning efter kollektiva minnen

  Ulf Zander, 1999, I : Historisk Tidskrift. 4, s. 728-731

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 40. (Recension av) Lars Berggren & Lennart Sjöstedt, L’Ombra dei Grande. Monumenti e politica monumentale a Roma 1870–1895

  Ulf Zander, 1999, I : Historisk Tidskrift. 1, s. 130-132

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 41. 2000
 42. Enskilt och offentligt i socialpolitiken : arbetsplatsanknuten sjukersättning i Sverige 1830-1955

  Olofsson, J. & Per Gunnar Edebalk, 2000, I : Historisk Tidskrift. 120, 1, s. 55-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Kontrafaktisk historieskrivning och dess bakgrund i kaosteori och experimentell psykologi

  Ingemark, D., 2000, I : Historisk Tidskrift. 2000, 1, s. 96-104

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Nya perspektiv på fackföreningshistoria

  Lars Berggren, 2000, I : Historisk Tidskrift. 2, s. 277-284

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. Recension av Cultural History and Postmodernity

  Marie Cronqvist, 2000, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. (Recension av) Hans Medelius, Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (red.), Nordiska museet under 125 år

  Ulf Zander, 2000, I : Historisk Tidskrift. 2, s. 315-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 47. Review of Den besvärliga svärmodern - myt, nidbild eller verklighet

  Dick Harrison, 2000, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. 2001
 49. A Noble Cause - review

  Sanimir Resic, 2001, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 50. Att icke understå sig att lämna sina hemman… Om bondeklassens frihet och adelns dominans i Skåne

  Mats Olsson, 2001, I : Historisk Tidskrift. 1, s. 5-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Hälsopreventionens dolda undertext. Kommentar till Sascha Qvortrup

  Persson, B., 2001, I : Historisk Tidskrift. 121, 4, s. 745-749

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Humanistisk historieförmedling. Reflexioner utifrån ett danskt projekt

  Ulf Zander, 2001, I : Historisk Tidskrift. 2, s. 171-192

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. 2002
 54. Bilden av Ådalshändelserna 1931 : 70 år av kamp om historien

  Roger Johansson, 2002, I : Historisk Tidskrift. 122, 2, s. 243-270

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 55. Den hotfulla kärleken

  Jens Rydström, 2002, I : Historisk Tidskrift. 122, 4, s. 744-746

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 56. Filmen som historiograf eller historisk källa?

  Erik Hedling, 2002, I : Historisk Tidskrift. 122, 1, s. 75-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. Människosyn och genuskonstruktion i historisk belysning. Översikt: Historisk Tidskrift 2002:1

  Yvonne Maria Werner, 2002, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 58. Review of Organizing European Space

  Dick Harrison, 2002, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 59. Sex, state and society

  Jens Rydström, 2002, I : Historisk Tidskrift. 122, 1, s. 175-176

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 60. Tre historier om Indien

  Eklöf Amirell, S., 2002, I : Historisk Tidskrift. 122, 1, s. 123-129

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 61. 2003
 62. Debatt: Förintelsen - i historien eller över Historien?

  Klas-Göran Karlsson, 2003, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. Går det att skriva arbetarhistoriska synteser?

  Lars Berggren, 2003, I : Historisk Tidskrift. 2, s. 181-200

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. I skuggan av nutiden. Om den äldrehistoriska syntesens inriktning och möjligheter

  Dick Harrison, 2003, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Kampen om tiden. Tommy Isidorsson, Striden om tiden, anm av fakultetsopponent Christer Lundh

  Lundh, C., 2003, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 66. Konfessionalisering, folkgemenskap och identitetskonstruktion

  Yvonne Maria Werner, 2003, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 67. Mordet i Jedwabne – en utmaning för polackernas kollektiva minne. En analys av den polska debatten kring Jan Gross bok Sąsiedzi (”Grannar”)

  Barbara Törnquist-Plewa, 2003, Historisk Tidskrift, 3, s. 395-417.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 68. Nationalism, religion och genus i konstruktionen av det moderna. Översikt

  Yvonne Maria Werner, 2003, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Review of Kongen og tinget. Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448

  Dick Harrison, 2003, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 70. 2004
 71. Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg

  Johan Östling, 2004, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 72. Folklig tro och kyrkopolitik i konfessionalismens era.

  Yvonne Maria Werner, 2004, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 73. Föräldrafostran

  Carlsson Wetterberg, C., 2004, I : Historisk Tidskrift. 124, 4, s. 880-886

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 74. Geschichte eines Deutschen: Die Erinnerungen 1914–1933

  Johan Östling, 2004, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 75. Historie- och minneskultur i det återförenade Tyskland

  Johan Östling, 2004, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 76. Kortare recensioner

  Persson, B., 2004, I : Historisk Tidskrift. 124, 4, s. 948-950

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 77. Recension av "Drottning Lovisa Ulrika & Vitterhetsakademien"

  Eva Helen Ulvros, 2004, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 78. Recension av Om kriget hade kommit

  Marie Cronqvist, 2004, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 79. Review of Arkeologer i Bibelns Sodom

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 80. Review of A Slaving Voyage to Africa and Jamaica. The Log of the Sandown, 1793-1794

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 81. Review of Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 82. Review of Die Franziskaner in den nordischen Ländern im Mittelalter

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 83. Review of Esrum Klosters Brevbog I-II

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 84. Review of Gods och landskap. Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-1562

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 85. Review of Kvinnlig motkultur och katolsk mission. Sankt Josefssystrarna i Danmark och Sverige 1856-1936

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 86. Review of Reliker och mirakel. Den heliga Birgitta och Vadstena

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 87. Review of Roskildekrøniken

  Dick Harrison, 2004, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 88. The Postwar Challenge: Cultural, Social and Political Change in Western Europe, 1945–58

  Johan Östling, 2004, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 89. Vietnamkriget i den svenska pressen.

  Queckfeldt, E., 2004, I : Historisk Tidskrift. s. 928-931

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 90. 2005
 91. En förfolkad offentlighet

  Lars Edgren, 2005, I : Historisk Tidskrift. 125, 1, s. 71-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 92. Förintelsen som historiekulturellt fenomen - en översikt

  Klas-Göran Karlsson, 2005, Historisk Tidskrift, 125, 4, s. 721-733.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 93. Häxor på 1800-talet

  Hanne Sanders, 2005, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 94. Kortare recensioner

  Persson, B., 2005, I : Historisk Tidskrift. 125, 1, s. 148-150

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 95. Kortare recensioner

  Persson, B., 2005, I : Historisk Tidskrift. 125, 1, s. 151-153

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 96. Offerkyrkor i en protestantisk värld

  Hanne Sanders, 2005, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 97. Performative Histories, Foundational Fictions. Gender and Sexuality in Niskavuori Films av Anu Koivunen

  Gustafsson, T., 2005, I : Historisk Tidskrift. 4, s. 771-773

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 98. Profeten Tycho Brahe. Astrologi och apokalyps i 1500-talets naturvetenskap

  Håkan Håkansson, 2005, I : Historisk Tidskrift. 125, 4, s. 683-709

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 99. Recension av Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år

  Yvonne Maria Werner, 2005, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 100. Recension av Lars I Andersson, Den skånska högern i dess borgerliga omgivning 1928-1936 (2003)

  Yvonne Maria Werner, 2005, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 101. Review of Senmedeltidens svenska lagböcker

  Dick Harrison, 2005, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 102. Vem är det som är ute och cyklar egentligen? Genmäle till Magnus Lindmark och Peter Vikström

  Schön, L., 2005, I : Historisk Tidskrift. 125, 2, s. 289-299

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 103. Weimarkulturen: 1918–1933

  Johan Östling, 2005, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 104. 2006
 105. Bent Jensen, Gulag och glömskan

  Alm, M., 2006, I : Historisk Tidskrift. 126, 2, s. 382-384

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 106. Enzyklopädie Erster Weltkrieg

  Johan Östling, 2006, I : Historisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 107. Erfarenhet, tid och historia

  Johan Östling, 2006, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 108. Filmen som historisk källa - historiografi, pluralism och representativitet

  Gustafsson, T., 2006, I : Historisk Tidskrift. 3, s. 471-490

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 Nästa