Högre utbildning, 2000-7558

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. The concept of hyperenculturation: An example from a Swedish research school

  Anna Petersson & Catharina Sternudd, 2020 okt 7, I : Högre utbildning. 10, 2, s. 24-36 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Utmaning eller tillgång? Att undervisa modersmålstalare i språkutbildning på universitetet

  Ingela Johansson & Gudrun Seiler-Holmer, 2019 maj 28, I : Högre utbildning. 9, 1, s. 60-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Tröskelbegrepp inom grammatiken

  Gunlög Josefsson & Katarina Lundin, 2017 dec 7, I : Högre utbildning. 7, 2, s. 18-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Kritiskt tänkande i forskarutbildningen – handledares röster om ett betydelsefullt examensmål

  Sara Kalm & Magdalena Bexell, 2017, I : Högre utbildning. 7, 2, s. 1-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Improvisational approaches to supervision dialogue

  Sven Bjerstedt, 2017, I : Högre utbildning. 7, 2, s. 63-76 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Vad ska vi med föreläsningar till?

  Andreas Håkansson, 2017, I : Högre utbildning. s. 40-50

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Courses for tutors in problem-based learning. Current challenges at four Swedish universities

  Helen Setterud, Madelaine Johansson, Gudrun Edgren, Gunilla Amnér, Elisabeth Persson, Ulrika Segersten, Lars Uhlin & Marie Lidskog, 2015, I : Högre utbildning. 5, 1, s. 47-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Is PBL really a better way to teach and learn?

  Jakob Donnér & Gudrun Edgren, 2015, I : Högre utbildning. 5, 1, s. 35-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen

  Sven Bjerstedt, 2015, I : Högre utbildning. 5, 3, s. 195-201

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. The Walkshop: a tool to integrate research on human aspects of sustainable urban design in teaching

  Maria Johansson, Catharina Sternudd & Ines Ferreira, 2015, I : Högre utbildning. 5, 3, s. 145-157 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Martin Stigmar & Gudrun Edgren, 2014, I : Högre utbildning. 4, 1, s. 49-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Role-play as a pedagogical method to prepare students for practice: the students´voice

  Ulrika Westrup & Agneta Planander, 2013, I : Högre utbildning. 3, 3, s. 199-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Kursguidernas roll i högre utbildning : En studie av kursguidebruk vid Göteborgs universitet

  Viktor Aldrin, 2013, I : Högre utbildning. 3, 1, s. 37-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Kursvärderingar i system – akademiska lärares upplevelser och organisationens förmåga till utveckling

  Torgny Roxå & Marie Bergström, 2013, (Submitted) I : Högre utbildning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Högskolepedagogik som motstånd och anpassning i historia, nutid och framtid

  Viktor Aldrin, 2013, I : Högre utbildning. 3, 1, s. 15-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Uppsatsskrivande som forskningsbaserat lärande och kursen som skrivargrupp.

  Johanna Bergqvist, 2013, I : Högre utbildning. 3, 2, s. 135-138

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Ökad kontakttid med ämnet – exempel från språkutbildning

  Ingela Johansson, 2012, I : Högre utbildning. 2, 2, s. 123-128

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Kritisk, självständig och nyttig. Mål och praktik i forskarhandledning

  Åsa Lundqvist & Mats Benner, 2012, I : Högre utbildning. 2, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Conflict management in student groups - a teacher’s perspective in higher education

  Markus Borg, Joakim Kembro, Jesper Holmén Notander, Catarina Petersson & Lars Ohlsson, 2011, I : Högre utbildning. 1, 2, s. 111-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Mot ett okänt mål - Humanistisk forskarhandledning och doktoranders deltagande i forskningsdebatten

  Tobias Hägerland, 2011, I : Högre utbildning. 1, 2, s. 89-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Kvalitetsområden för gränslöst lärande. Erfarenheter från tre benchmarkingprojekt rörande e-lärande vid Lunds universitet

  Ebba Ossiannilsson, 2011, (Submitted) I : Högre utbildning. s. 1-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Populärvetenskapligt skrivande vidgar perspektivet och ökar förståelsen

  Susanne Pelger, 2011, I : Högre utbildning. 1, 2, s. 101-110

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Debate/Note/Editorial
 25. Rättssäker examination i ny upplaga

  Tobias Hägerland, 2017, I : Högre utbildning. 7, 1, s. 81-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 26. Skålar, tonår och Högre utbildning

  Anders Sonesson, 2016, I : Högre utbildning. 6, 1, s. 1-2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 27. Högre utbildning i höst

  Anders Sonesson, 2016, I : Högre utbildning. 6, 2, s. 93-94 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 28. Med Högre utbildning i hängmattan

  Anders Sonesson, 2015, I : Högre utbildning. 5, 2, s. 65-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 29. Kunskap om högre utbildning

  Anders Sonesson, 2015, I : Högre utbildning. 5, 3, s. 141-144 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 30. Kritisk kollegial granskning och Högre utbildning

  Anders Sonesson & Maja Elmgren, 2014, I : Högre utbildning. 4, 1, s. 1-4 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 31. Högre utbildning för vidare perspektiv

  Anders Sonesson & Maja Elmgren, 2014, I : Högre utbildning. 4, 2, s. 93-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 32. En tidskrift i medvind

  Ann-Sofie Henriksson & Anders Sonesson, 2013, I : Högre utbildning. 3, 1, s. 1-2 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 33. Högre utbildnings första temanummer: Självständiga arbeten

  Anders Sonesson & Ann-Sofie Henriksson, 2013, I : Högre utbildning. 3, 2, s. 83-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 34. 50 % mer Högre utbildning i år!

  Anders Sonesson & Ann-Sofie Henriksson, 2013, I : Högre utbildning. 3, 3, s. 169-171 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 35. Högre utbildnings andra utgivningsår inleds här

  Ann-Sofie Henriksson & Anders Sonesson, 2012, I : Högre utbildning. 2, 1, s. 1-2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 36. En tidskrift med bredd

  Anders Sonesson & Ann-Sofie Henriksson, 2012, I : Högre utbildning. 2, 2, s. 65-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 37. Högre utbildning ser ljust på framtiden!

  Anders Sonesson & Ann-Sofie Henriksson, 2011 dec, I : Högre utbildning. 1, 2, s. 75-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 38. En ny vetenskaplig tidskrift om och för högre utbildning

  Anders Sonesson & Ann-Sofie Henriksson, 2011 jun, I : Högre utbildning. 1, 1, s. 1-2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 39. Recension av bok/film/utställning etc.
 40. Bokrecension: Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera

  Catharina Sternudd, 2013 maj 29, I : Högre utbildning. 3, 3, s. 237-238 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 41. Recension av Den högre utbildningen. Ett fält av marknad och politik

  Mats Arvidson, 2013, I : Högre utbildning. 3, 1, s. 75-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 42. Recension: I mötet mellan vetenskap och lärande. 13 högskolepedagogiska utmaningar

  Marie Cronqvist, 2013, I : Högre utbildning. 3, 1, s. 69-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Bokrecension: Examensarbetet på lärarutbildningen. En kollektiv process. Bengt Linnér & Katarina Lundin

  Johanna Bergqvist, 2013, I : Högre utbildning. 3, 2, s. 151-153

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. Recension av Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare

  Tina Mattsson, 2013, I : Högre utbildning. 3, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. Skriva för att lära: Skrivande i högre utbildning

  Andreas Nordlander, 2013, (Accepted/In press) I : Högre utbildning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. Being and becoming a teacher in medical education

  Pia Strand, 2011, I : Högre utbildning. 1, 2, s. 167-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 47. Bokrecension: Mer om nätbaserad utbildning- fördjupning och exempel. Stefan Hrastinski (redaktör)

  Marita Ljungqvist, 2011, I : Högre utbildning. 1, 2, s. 171-174

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. Artikel i facktidskrift eller populärpress
 49. Inspirera och inspireras, och du får tusenfalt igen - öppna digitala lärresurser för fördjupat lärande

  Ebba Ossiannilsson, 2011, (Accepted/In press) Högre utbildning, 1, 1, s. 1-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 50. Översiktsartikel
 51. Universitetspedagogik (recension)

  Mikael Askander, 2012, I : Högre utbildning. 2, 1, s. 61-62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel