IEEE Transactions on Bio-medical Electronics, 0018-9294

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2019
  2. IEEE Transactions on Biomedical Engineering (Tidskrift)

    Soltesz, K. (peer reviewer)
    2019

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.