IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 2405-8963

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. IFAC-PapersOnLine (Tidskrift)

    Soltesz, K. (peer reviewer)
    2018

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.