Industrial and Engineering Chemistry Research, 0888-5885

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2013
  2. Industrial & Engineering Chemistry Research (Tidskrift)

    Lipnizki, F. (peer reviewer)
    2013 → …

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.