International Breastfeeding Journal, 1746-4358

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2008
  5. The role of bacteria in lactational mastitis and some considerations of the use of antibiotic treatment

    LInda Kvist, Wilde Larsson, B., Hall-Lord, M. L., Steen, A. & Schalén, C., 2008, I : International Breastfeeding Journal. 3, 6, s. 1-7

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

  6. 2007