International Economic Review, 0020-6598

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. International Economic Review (Tidskrift)

    Andersson, T. (sakkunnig)
    2018

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.