International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2040-7947

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Morphological and hemodynamical alterations in brachial artery and cephalic vein. An image-based study for preoperative assessment for vascular access creation

    Nicolas Aristokleous, Houston, J. G., Browne, L. D., Broderick, S. P., Kokkalis, E., Gandy, S. J. & Walsh, M. T., 2018 nov, I : International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. 34, 11, s. e3136

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

  3. 2010