International Journal of Chemical Kinetics, 0538-8066

Tidskrift

International Journal of Chemical Kinetics

INT. J. CHEM. KINET.

Titlar
  • International Journal of Chemical Kinetics
ISSN
  • 0538-8066
  • 1097-4601
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1097-4601
FörlagJohn Wiley and Sons

Tidskrift