International Journal of Public Administration, 0190-0692

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Sakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.
  2. International Journal of Public Administration (Tidskrift)

    Urinboyev, R. (peer reviewer)
    2015 dec 15

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.