International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power , 2504-186X

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2019
  2. Numerical modelling of the ice throw from wind turbines

    Robert-Zoltán Szász, Alexandre Leroyer & Johan Revstedt, 2019, I: International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power . 4, 1, ijtpp4010004.

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift