Journal of Clinical Microbiology, 1098-660X

Tidskrift

Journal of Clinical Microbiology

Journal of clinical microbiology, Journal of clinical microbiology.

Titlar
  • Journal of Clinical Microbiology
ISSN
  • 1098-660X
  • 0095-1137
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1098-660X
FörlagAmerican Society for Microbiology

Tidskrift